فرم تماس

آدرس شرکت

شرکت سلام طب بهنام

ایران، تهران

شریعتی، قلهک، یخچال

کوچه سیما، پلاک۱، واحد۱۴

۰۲۱-۲۲۶۳۹۵۱۴

۰۲۱-۲۲۶۳۹۵۲۳

info@salamteb.com