دستگاه آنژیو(سنجش abi، سفتی عروق و فشارخون مرکزی با استفاده از چهار کاف)

این دستگاه محصول سال 2023 شرکت BPLab  بوده و مجهز به نرم افزار پیشرفته Vasotens Office Plus  میباشد.

با استفاده از چهار کاف که به اندام ها متصل میگردد، در مدت 10 دقیقه با دقت بالا ،همزمان عروق محیطی و هم شریان های بزرگ -آئورت – مورد آنالیز برپایه Pulse Wave قرار میگیرند. خروجی این دستگاه مقدار abi  سمت راست ، سمت چپ و کل بدن ، به همراه فشار خون های مرکزی ، سرعت موج ضربان کاروتید فمورال CF-PWV و در نهایت سن عروقی میباشد.

برای خرید محصول به مشاوره نیاز دارید؟ فرم زیر را پر نمایید تا با شما ارتباط بگیریم.